Lâ İlâhe İllâllah!

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Şirki reddeder kökten,
Lâ ilâhe illâllah!
Korur îmânı şekten,
Odur cennete miftah,
Lâ ilâhe illâllah!

Dinde özün özüdür,
Hâlis tevhid sözüdür,
Kalpte îman közüdür,
Eder sonsuza seyyah;
Lâ ilâhe illâllah!

Kovar cümle putları,
Hevâdan mâbutları,
Reddedip tâğutları,
Kılar Hak’tan tam âgâh;
Lâ ilâhe illâllah!

Kim ki ederse ihmal,
Felâha yok ihtimal,
Zindan olur istikbal,
Diyemeyen der: «Eyvah!»
Lâ ilâhe illâllah!

Dilde en üstün zikir,
Yakar kalpte komaz kir,
Telkin eder Allah bir!
Bütün zikre odur şah;
Lâ ilâhe illâllah!

Gafletleri yok eder,
İtmi’nânı çok eder,
Kalbi pîr ü pak eder,
Karanlığı kovan mâh;
Lâ ilâhe illâllah!

Îmanların ikrârı,
Yakîn verir tekrarı,
Kalplerdedir kararı,
Câna verir intibah;
Lâ ilâhe illâllah!

Çöktüğünde ten kafes,
Tadar ölümü her nefs,
Verilirken son nefes,
En son onu desek âh!
Lâ ilâhe illâllah!
Muhammed Rasûlullah!