HASRET

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Nur taşıyan develer, yollar özledi Sen’i.
Merhamete uzanan, kollar özledi Sen’i.

Yokluğunda açmayı, hicap saydı çiçekler,
Yitirdi kokusunu, güller özledi Sen’i.

Senelerdir kapalı, kapılar ardındaki,
Kimsesiz, öksüz, yetim, dullar özledi Sen’i.

Şâh-ı şehîdan ile, yanıp tutuşan kalpler,
Ehl-i beytin âşığı, kullar özledi Sen’i.

«Bismillâh»la zamanın, zulmünü rezil eden,
Musa’ya asâ olan, dallar özledi Sen’i.

Gecesi gündüz gibi, eskisi kadar emin,
Olmanın hasretiyle, çöller özledi Sen’i.

Yesrib sokaklarında, yaşadığın hüzünle,
Hüzünlenip yaşlanan, yıllar özledi Sen’i.

Ebrehe ordusunda, geri dönüp Kâbe’nin,
Zaptına karşı duran, filler özledi Sen’i.

Sükûn akan nehirler, bendini yıkar oldu,
Tahammülü zorlayan, göller özledi Sen’i.

Ne cevâhir cümleler, düğümlendi boğazda,
Bu düğüme anahtar, diller özledi Sen’i.

Ey Rasûl-i Kibriyâ, yâ Muhammed Mustafâ!
Bütün ümmet, kâinat, iller özledi Sen’i.

5 Ekim 2018. Harput