YOLLARA DÜŞ!..

İmam Şâfiî
Türkçe söyleyiş: Mehmet YALAR yalarm@hotmail.com

مَــا فِـي الْـمَـقَـامِ لِـذِي عَـقْـلٍ وَذِي أَدَبِ مِـــنْ رَاحَـــة ٍ فَــدعِ الأَوْطَــانَ واغْــتَـرِبِ
سَــافِــرْ تَــجِــدْ عِـوَضـاً عَـمَّــنْ تُــفَــارِقُـهُ وَانْــصِــبْ فَإنَّ لَذِيذَ الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ
إِنِّــي رَأَيْـــتُ وُقُــوفَ الْـــمَاءِ يُــفْــسِــدُهُ إِنْ سَــاحَ طَــابَ وَإنْ لَـمْ يَجْـرِ لَـمْ يَـطِـبِ
وَالْأَسَدُ لَـوْلَا فِـرَاقُ الْأَرْضِ مَا افْتَرَسَتْ وَالــسَّـهْمُ لَوْلَا فِـرَاقُ الْـقَوْسِ لَـمْ يُـصِـبِ
وَالـشَّـمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِـي الْفَــلَكِ دَائِمَة ً لَـمَـلَّـهَـا الـنَّـاسُ مِـنْ عُـجْـمٍ وَمِـنَ عَـرَبِ
وَالـتَّـبْـرُ كَـالـتُّـرْبِ مُـلْـقًى فِـي أَمَـاكِنِهِ وَالْـعُـودُ فِـي أَرْضِــهِ نَــوْعٌ مِـنْ الْـحَـطَـبِ
فَـــإِنْ تَـــغَـــرَّبَ هَــــذَا عَـــزَّ مَــطْـــلَــبُــهُ وَإِنْ تَـــغَــــرَّبَ ذَاكَ عَـــزَّ كَــــالـــذَّهَــــبِ

Hep aynı yerde kalmak, rahat vermez insana,
Gurbete git; takılma yere, yurda, vatana…

Yollara düş, sılaya seçenekler bulursun,
Zorluklara göğüs ger, hayat yüzüne gülsün…

Bozuluyor su bile, hep yerinde durunca,
Tadına doyum olmaz şarıl şarıl akınca…

Arslan yerinde dursa, av bulması muhaldir,
Ok yaydan fırlamazsa, hedef vurmak hayaldir…

Güneş hep gökyüzünde durup alsa nefesi,
Arap, Acem demeden bıktırırdı herkesi…

Altın da toprak gibi serpilidir yerlerde,
Olacağı odundur, ağaç durduğu yerde…

Yerinden ayrılınca, ele geçmez şu biri,
Yükseldikçe yükselir, kıymetlenir diğeri…