BULAMADIM!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Seyyahlara, mukimlere,
Sordum seni, bulamadım.
Âşıklara, sâdıklara
Sordum seni, bulamadım.

Uçan kuşa, esen yele,
Doğru yola, dertli dile,
Kâmil kula, tatlı dile;
Sordum seni, bulamadım.

Bu sevdanın rengi koyu,
Kalbim yanar, ömür boyu,
Usanmadan; «Yâr! Yâr!» deyû;
Sordum seni, bulamadım.

Aklım gitti, dilim yandı!
Ecel kapıya dayandı!
Sükûtî ancak uyandı!
Sordum seni, bulamadım.