BİR «GÜL» AÇAR, KOR YÜREĞİN ÖZÜNDE!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Can seyrinde, söz ördükçe ilhamım;
Bir «gül» açar, kor yüreğin özünde!..
«Hak» dedikçe, aşka yanmış kelâmım;
Bir «gül» açar, kor yüreğin özünde!..

Gevherim var, damladaki deryâda;
Bahtım saklı, «tevhid» diyen mayada!..
Gece-gündüz sınandığım dünyada;
Bir «gül» açar, kor yüreğin özünde!..

Gönül hoş bak, şu tecellî seyrine;
Cehd et, dayan, gir hakikat sırrına!..
Pervâne ol, yan bu aşkın nârına;
Bir «gül» açar, kor yüreğin özünde!..

Ahvâlim mi, her lâhzada gördüğüm?
Kör nefsim mi, dört kapıya serdiğim?..
Kaderim mi, her nefeste ördüğüm?
Bir «gül» açar, kor yüreğin özünde!..

Kudretine, keremine denk mi var?
Gizli O’dur, O’dur canda âşikâr!..
Arındıkça toprak, ateş, su, rüzgâr;
Bir «gül» açar, kor yüreğin özünde!..

Süz bu sözü hikmet eyle, öz eyle;
Tevekkül et, Hakk’a lâyık iz eyle!..
Hak ile gör, Hak ile duy, «Hak» söyle;
Bir «gül» açar, kor yüreğin özünde!..

6 Eylül 2018, Ankara