HASBİHÂL

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Bugün biri bölüp iki yaparsak,
Bu yarın üç olur, dört olur, gardaş!..
Unutma ki; kökümüzden koparsak,
İçimiz, dışımız dert olur gardaş!..

Kabirde kan terler nâzik bedenin,
Arkasından bakan olmaz gidenin,
Kurbanlık koç için kuzu güdenin;
Çevresinde çakal, kurt olur gardaş!..

Edebin, ahlâkın, arın, hayânın,
Temizi makbûldür sütün, mayanın,
Kanı bozukları adam sayanın;
Niyeti daima art olur gardaş!..

Hiç durduğu görülmemiş sözünde,
Çağdaş maskeleri kirli yüzünde,
Kahpelik var, nâmertlik var özünde;
Sanma ki düşmanın mert olur gardaş!..

Olursa ihmalin, gafletin, hatan,
Üzülür toprakta kefensiz yatan,
Tehlikeye düştüğünde bu vatan;
Uğrunda can vermek şart olur gardaş!..

Yorulsak da Hakk’a gider yolumuz!
Bir olursak, bükülür mü kolumuz?
Ana kadar güzel Anadolu’muz;
Bizlere ebedî yurt olur gardaş!..

17 Ağustos 2018