GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Cânı cânânına vermek acabâ suç mu gönül?
Kırılan kalbi onarmak bu kadar güç mü gönül?

Âh u zârın niye her dem uzanır Arş’a kadar?
Kara sevdâya salan kim o siyah saç mı gönül?

Her vefâsız güzelin yaptığı binlerce cefâ,
Şu adâlet nazarında acabâ hiç mi gönül?

Târ u mâr etti akan gözyaşı bilmem ki neden,
Âşıkın yoksa gönül hânesi kerpiç mi gönül?

Seferî’nin bu kadar yârini ihmâli nedir?
Bu hatâdan dönebilse acabâ geç mi gönül?

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)

26 Mart 2018, Girne