BİLİR HAK!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Şahdamardan daha yakın insana,
Niyetleri ve sırları bilir Hak!
Üç-beş kişi konuşsalar yan yana,
Gizli fısır fısırları bilir Hak!

Gökler ile yerde, suda ne ki var,
Her birinden ayrı ayrı haberdar,
Ne durumda ne vasıfta ne miktar;
Bütünleri küsurları bilir Hak!

Kimse bilmez mutlak gaybı, O bilir,
Seçtiğine cüz’î miktar bildirir,
Uzak-yakın, önce-sonra O’na bir;
En bilinmez unsurları bilir Hak!

Kıyâmetin kopuş vakti ne zaman?
Ne kazanır, nerde ölür bir insan?
Rahimlerde neler tamdır ne noksan?
Gebeleri, kısırları bilir Hak!

Meçhul değil olacaklar ilerde,
Zaman-mekân ne mânidir ne perde,
Her hâdise kayıtlı bir defterde;
Evvel-âhir asırları bilir Hak!

Baksa gözler birisine hâince,
Olsa fikir hilekârca ve hince,
Plân kursak en hileli en ince;
Kötülükte musırları bilir Hak!

Malûm O’na gizlinin de gizlisi,
Varlıkların ışıktan çok hızlısı,
İfadenin yazılısı, sözlüsü;
Açık-gizli satırları bilir Hak!

Bilir kulun ne gizliyse gönlünde,
Bugününde, yarınında, dününde,
Her ne varsa arkasında, önünde;
Sır saklayan sadırları bilir Hak!

Şahit bize, her ne amel işlesek,
Görür durur, hangi işe başlasak,
Yanlış işler tasarlasak, düşlesek;
Ameldeki kusurları bilir Hak!

Sabreden kim, Hak yolunda mücâhit,
Tevekkülle Rabbe teslim muvahhit,
Mü’min kimdir, münafık kim; O şahit;
Korkakları, cesurları bilir Hak!

Kâinâta hâkim eşsiz bir nizam,
Kusursuzca işler durur muntazam,
Kanunladır varlıktaki intizam;
Var ettiği düsturları bilir Hak!

İnsan, Hakk’ın en muhteşem eseri,
Ona malûm her kulunun cevheri,
Kim hâlistir, kimler sahte serseri;
Öz olanı, kışırları bilir Hak!

«Külli şey»e alîm olan O mutlak,
Kuru ve yaş neyi gizler, su-toprak,
En ücrâda daldan düşse bir yaprak;
Çıkardığı hışırları bilir Hak!

Ölü kalpli, kasvet ehli mahfiller,
Hakk’ı kendi gibi sanan sefiller,
Her şey bilmez zannetse o gafiller;
Kalbî fısk u fücurları bilir Hak!