AŞK

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com

Aşk bir gönül bağıdır, sevenleri bağlayan;
Sönmeyen bir ateştir, gönülleri dağlayan.

Aşk candan bir muhabbet, sevilmek ve sevmektir,
Gönülleri bağlayan, sevgiden bir ilmektir.

Aşk yoluna revân ol, gönül aşkı söylesin;
Hakk’a âşık bir gönül, fânî aşkı neylesin.

İnsan Hakk’ı sevmeli, hakikati bulmalı,
Hakikati bulanlar, Hak’ta fânî olmalı.

Hak âşığı ölmez ki, ölüm ona düğündür,
Aşkla yaşanan bir gün, unutulmaz bir gündür.

Aşk boyanmak demektir, sevgilinin rengiyle,
Aşk yolunda çekilen mükâfattır her çile.

Aşk muhabbet demektir, sınırsız bir muhabbet.
Hak sevgisi kurtuluş, dünya aşkı felâket.

Aşk hararet demektir, için için yanmaktır.
Aşk Allâh’ı sevmektir, Hak sevgiye kanmaktır!

Sevgi bir göl görene, aşk okyanus «eren»e,
Hak’tan yardım dileriz, aşk yoluna girene.

Aşk heyecan demektir, âşık olan yorulmaz,
Aşk bir teslîmiyettir, aşkta sebep sorulmaz.

Aşk dikeni gül için, sevebilme sanatı.
Aşk çileyle yoğrulup, çekebilmek hayatı.

Aşk dalgalı denizde, sabırla yol almaktır.
Acı okyanus olsa, derinlere dalmaktır.

Aşk bir gönül işidir, anlamak zor âşığı;
Aşk bir gönül kandili, sönmez sevgi ışığı.

Aşk da iki kısımdır ya hakikî ya mecaz;
Hak’tan gayrı sevgiye verilmemiş bir cevaz.

Kimi Hakk’a âşıktır, kimi sever kulunu;
Kimi yolu kaybeder, kimi bulur yolunu.

Nice Mecnunlar geldi, ancak; «Leylâ!» dediler.
Hakk’a âşık olanlar, aşkla; «Mevlâ!» dediler.

Hakk’a âşık olana, Hak’tan gayrı ne gerek;
Sevgiliye sunulur, sevgi dolu bir yürek.