MUHAFIZ

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

-Akmescid Hâfızlarına-

Biz Kur’ân’ın neferiyiz,
Canlar muhafız muhafız,
Hak yolunda seferîyiz,
Kanlar muhafız muhafız…

Cihad içindir silâhlar,
Gözler ribatta sabahlar,
Sultan, hakan, padişahlar;
Hanlar muhafız muhafız…

Kur’ân, her asrın ilâcı,
Bilmemek ne büyük acı,
Son rütbe hâfızlık tâcı;
Sanlar muhafız muhafız…

Değişmeyen kitap «Furkān»,
Elbet korur yüce Rahmân,
Seherler, şafaklar kalkan;
Tanlar muhafız muhafız…

Engellerle dolsa yolum,
Bağlasalar elim-kolum,
Önüm, arkam, sağım, solum;
Yanlar muhafız muhafız…

Saldırana göğsünü ger!
Düşmanlara dersini ver!
Dakikalar, saniyeler;
Anlar muhafız muhafız…

Rabbim fırsat ver Celil’e,
İslâm için olsun köle,
Şöhretimiz mücadele;
Şanlar muhafız muhafız…