Güzel Ahlâk…

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Habîb’in geliş sebebi,
Güzel ahlâk güzel ahlâk…
Tamamlamaktır edebi,
Bizden onu istiyor Hak,
Güzel ahlâk güzel ahlâk…

Mîzanda en ağır sevab,
Edep, ahlâk dolu kitab,
Kulluk onunla müstecab;
Eyler cennete müstahak,
Güzel ahlâk güzel ahlâk…

Îmandan bir şûbe hayâ,
Sabır zor zamanda ziyâ,
Denk bulunmaz güzel huya;
Mahşerde, onunla yüz ak,
Güzel ahlâk güzel ahlâk…

Kötü ahlâk uğursuzluk,
Hissizlik ve şuursuzluk,
Pervâsızlık fütursuzluk;
Mahrum olan, olur alçak,
Güzel ahlâk güzel ahlâk…

Hayırlısı mü’minlerin,
Huyu güzel, hissi derin,
Ahlâkında Gül Rehber’in;
Kalpler selîm, sîneler pak,
Güzel ahlâk güzel ahlâk…

Ahlâk üzre olunca kul,
Allah sever, sever Rasûl,
Olur, bi’l-cümleye makbul;
Maksada erdirir mutlak,
Güzel ahlâk güzel ahlâk…

Îmanda kemâle delil,
Güzel ahlâktır iyi bil!
Güler yüz ve tatlı bir dil;
Eder rahmete müstağrak,
Güzel ahlâk güzel ahlâk…

Ahlâk olur ise güzel,
Bazı ibâdete bedel,
Biter kavga, kin ve cedel;
Etmez sahibini helâk,
Güzel ahlâk güzel ahlâk…

Mü’mine en güzel nesep,
Güzel ahlâk, iyi edep,
Efendilik, asillik hep;
Asâletedir iltihak,
Güzel ahlâk güzel ahlâk…

Güzel ahlâkın cümlesi,
Hakk’a dostluk vesilesi,
Bittiğinde nefs hilesi;
İstikballer olur parlak,
Güzel ahlâk güzel ahlâk…