Sâdıklarla Beraber

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Hakk’ın bize budur emri ey kardeş,
Olun diyor, sâdıklarla beraber.
İyilerle yaşa ömrü ey kardeş,
Kötü dosttan sakındırdı Peygamber.

Dedi: «Kişi dostun dîni üzere.»
Arkadaşın tesiri var kadere,
Kötüye dost, düşer sonsuz kedere;
Dosta göre şekillenir her kader.

Bir olur mu körükçüyle misk satan,
Sana enfes gül ve reyhan koklatan,
Yahut sana kıvılcımlar sıçratan;
Kirle pasla eşit midir misk amber?

Kalp meclisin âhengine bürünür,
Havasına ve rengine bürünür,
Sükûnuna ve cengine bürünür;
Sâdıklarla olur insan mûteber.

Denilir ki kalpten kalbe yol vardır,
Muhabbetle birleştiren tel vardır,
Her insanda sârî olan hâl vardır;
Gafille dost, olur Hak’tan bîhaber.

Dost sohbeti yolumuzda töredir,
İstifade muhabbete göredir,
Fıskla ülfet, iflâh etmez yaradır;
Sâlihlerle olmalıyız seferber.

Körle yatan şaşı kalkar, doğru söz,
Etrafına tesir yayar ruh ve öz,
Şahsiyeti telkin eder yüz ve göz;
Ehl-i isyan, eder seni derbeder.

Tereddütsüz inananlar sâdıktır,
Cehd ü gayret kuşananlar sâdıktır,
Yalnız Hakk’a adananlar sâdıktır;
Sâdıkların evsâfını et ezber!