ÜÇ AYLAR

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Bağışla yâ Rabbim bizi,
Üç ayların hürmetine!..
Evlâd u iyâlimizi,
Üç ayların hürmetine!..

Ehl-i îmandan uzak tut,
Can bulmasın nesl-i nemrut,
Ya ıslah et ya da kurut;
Üç ayların hürmetine!..

Nazar eyle yurdumuza,
Omuz verelim omuza,
Firâset ver ordumuza;
Üç ayların hürmetine!..

Sana açılan elleri,
Sen’i söyleyen dilleri,
Boş çevirme gönülleri;
Üç ayların hürmetine!..

M. Faik günahkâr kuldur,
Bismillâh dosdoğru yoldur,
Heybemi hayırla doldur;
Üç ayların hürmetine!..