159.Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Bir imtihandayız. Lâkin imtihanın sualleri de cevapları da elimizde.

Dertlerimiz var. Çözümü ise âdeta gökten zembille inmiş bize.

Gönüllerimizde hastalıklar var. Şifâ reçetesi ve ilâçlarıyla, kalplerimizin tabibi çeşitli vesileler bulup kapımızı çalıyor.

Rahmeti Sonsuz Rabbimiz; cennete davetine icâbet edebilmemiz için, yardımlarını yağdırıyor âdeta…

“Biz; Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

Ramazân-ı şerîfin rûhânî esintileri bir kez daha gönüllerimizi okşuyor. İstifadeye koşmalı… Bu şifâlı yağmurlarda elleri ve sîneleri semâya açmalı… Kur’ân’a koşmalı çünkü Ramazân’ı şerefli ve kıymetli yapan Kur’ân… Bizi de şerefli ve kıymetli yapacak o… Bizi de rahmete ve şifâya mazhar edecek o…

Şartları ve hatırlatmaları var yalnız:

•Hidâyet mahrumlarını, yetimleri unutma!

•Bombalar altında iftar-sahur edenleri unutma!

•Hakk’ın nimetlerini tefekkür et!

•İhtiyaç sahiplerine Ramazan hediyesi ulaştırmayı unutma!

•Kur’ân-ı Kerim mevsimidir; Kur’ân’ı okumayı, yaşamayı, yaşatmayı unutma!..

Aylardır yeni nesillerin inanç problemlerinin tartışıldığı bir gündemle Ramazân-ı şerîfe girdiğimiz için, Ramazân’ı şerefli ve kıymetli kılan Kur’ân’a teksif olmayı arzu ettik bu ay. Gönül fetihlerini gerçekleştirecek ruh ve îmânı Kur’ân’dan almalıyız zira…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; şifâ ve rahmet vesilesi Kur’ân ve oruç üzerine tefekkürlerle Ramazân’a derin bir nazarla bakmaya çağırdı:

“Oruç; sabrın duruluğudur. Açlığın nûrudur. Rahmetin ve merhametin coşkunluğudur. Dağılan hâlet-i rûhiyelerin de durgunluğudur. Kalbin sekîneti ve nefsin de sükûnetidir.”

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile mülâkatımız; «Gerçek İlim Tahsili ve Muhabbetle Terbiye Hakkında» üst başlığıyla, bizlere «GERÇEK MAÂRİF MÂRİFETULLAH İLE…» hakikatini hatırlatmakta.

«O j NE ÖĞRETTİ, NASIL ÖĞRETTİ, NE HÂSIL ETTİ?» makalelerinin beşincisinde; Ramazân-ı şerîfin en güzel şekilde değerlendirilmesi, haramların hayatımızdan çıkarılması ve huzurlu aile mevzuları Fahr-i Kâinât Efendimiz’in hayatından ölçü ve misallerle ele alındı.

Hazret-i Mevlânâ köşesinde ise; bâtınî haramların en çirkin kısımları ve lisânın âfetleri olan, sû-i zan, nemîme ve iftira günahları ile kurtuluş çareleri mevcut…

Yazarlarımız, Kur’ân’ın bize tevcih ettiği sualleri sormaya devam ettiler. Hüküm için inen kitabı, hayatımıza ne kadar hükmettirdiğimizi sordular. Kur’ân’ın burhanının, her türlü buhranlarımıza çare olduğu hakikatini dile getirdiler. Kur’ân’ın indiği gönüle, ahlâkı Kur’ân olan Rasûl’e dikkatimizi çektiler. Kur’ân âyetleri ile kâinat âyetlerini birlikte tefekküre çağırdılar.

Dergimiz her zamanki gibi, birbirinden güzel hikâye, nükte ve şiirlerle bezeli…

Not: Dördüncü ve son kısmını neşrettiğimiz Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile mülâkatlar, ısrarlı talepler üzerine bir kitap hâlini aldı. Önümüzdeki günlerde bu eseri sizlere sunmanın sevincini yaşayacağız.

Yüzakıyla…