YAKIN FETİH

ŞAİR : Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com

Hilâl ile haçın kavgasıdır bu!
Ertuğrul Gazi’nin sevdâsıdır bu!
Binlerce şehidin dâvâsıdır bu!
Bu devlet bu vatan bâkî kalacak!
İnşallah ordumuz galip olacak!

Kutlu fetih için eyledik sefer,
Bu yolun uğruna kılındık nefer,
Ezelden ebede Allâhu ekber!
Kışlalar yuvadır, siperler ocak!
İnşallah ordumuz galip olacak!

Şehâdet yolunda erlere selâm,
Sancağıma hasret yerlere selâm,
Kur’ân’a sevdâlı, pîrlere selâm;
Mehmetçik düşmana korku salacak!
İnşallah ordumuz galip olacak!

Kılıçlar kınından çıktı bir kere,
Kalpler kor gibi aktı bir kere,
Adâlet şimşeği çaktı bir kere;
Yiğitler küffârı yere çalacak!
İnşallah ordumuz galip olacak!

Hakikat güneşi doğduğu zaman,
Karanlık yüzleri boğduğu zaman,
Hak katından rahmet yağdığı zaman;
Yürekler yeniden nurla dolacak!
İnşallah ordumuz galip olacak!

Hazret-i Muhammed bize kılavuz,
Sancağı emânet vermiştir Yavuz,
Bu yolda kanımız olsa da havuz;
Bu millet biriken hakkı alacak!
İnşallah ordumuz galip olacak!