158. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Hazırlanın, yolculuk var!..

Uzun bir yolculuk… Hattâ geri dönüş olmadığı için taşınmak da diyebiliriz buna… Her birimizi bekleyen bir büyük sefer…

Onun hazırlığı aslında ömrün tamamını istiyor. Ömür denilen şeyin bütün gayesi, ölüm denilen kapıya ve ölüm ötesi olan âhirete hazırlık.

Fakat nisyandan gelen özümüz; istasyonlarda faydasız oyun ve eğlencelerle ünsiyet kurup oyalanmaya her zaman müsait olduğu için, zaman zaman alârm zillerinin çalmasına, bize hazırlığı tekraren hatırlatmasına muhtacız!..

İşte üç aylar, kandiller…

Hem yolculuğu ve hazırlığı hatırlatıyor, kampa girmeye çağırıyor. «Son çağrılar»ı anons ediyor;

Hem de gecikmelerimizi telâfi edecek ve dünyanın âlâyişiyle dağılan dikkatimizi toplamamıza yardımcı olacak fazladan ikramlar lutfediyor.

Eğer bu kıymetli zamanları değerlendirmeye alışabilirsek, üç ayların tamamını ganîmet bilebilirsek, sonunda ihyâ etmiş olacağımız Kadir Gecesi bir ömürlük feyiz ve sevap getirecek… Bir ömürlük hazırlık…

Devamında o şuurla, hazırlığı bütün zamanlara yayabilmek şartıyla…

O fazladan ikramların bir adı da, bereket: Üç aylar mübârek bir zaman, bereket yağmurunun yağdığı bir zaman. Açalım kucaklarımızı, eteklerimizi, hazırlanalım yolculuğumuza… Ömrümüze bereket katalım…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; bereketin harekette olduğunu vurguladığı özlü girişten sonra sözü şiire bıraktı.

Yeni Mevlid’in Mîrac, Af Talebi ve Elvedâ kısımlarının ardından; 15 Temmuz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarına bir Zafer Marşı sizleri bekliyor.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile mülâkatımızın 3. Kısmı, «Kur’ân ve Sünnet Ekseninde Bir Eğitim Hakkında: Göz Nûru Nesiller» başlığında, Peygamber Efendimiz’in ashâbı nasıl yetiştirdiği ve bizim evlâtlarımızı zamânenin fendine karşı nasıl koruyabileceğimiz suallerine cevaplar çerçevesinde yine çok câlib-i dikkat…

Bereketi celbetmek kadar kaybetmemek de çok mühim. «Ebedî Fecre» köşesinde günlük hayatımızda kaybolan, unutulan İslâmî hassâsiyetlerimiz bir bir hatırlatılmakta.

Mevlânâ köşesinde ise; üç aylar mânevî kampından en iyi şekilde istifade edebilmenin tavsiyeleri, bâtınî haramlardan kaçınma ve bâtınî farzları edâ şeklinde verilmekte…

Dosyamızda; bereketin nelerle hâsıl olacağı, mübârek zamanlara dair hadîs-i şerifler, gençliğin israf edilmemesi, ihtiyarların hassas gönüllerinin incitilmemesi gibi mevzular işlendi.

Aktüalitesini muhafaza eden, dinde tecdid ve İslâmî tedrisatın ihyâsı mevzularında da tetkikler yer aldı.

Tarih incelemelerinde Islāh-ı Medâris’ten geçen birçok isim, Fudayl bin Iyâz -rahmetullâhi aleyh-, İncili Çavuş, Ahmed Vefik Paşa gibi sîmâları bulabilirsiniz.

Adını «algoritma»ya veren Hârizmî, Mekaniğin Babası Ebu’l-İzz gibi ilim tarihinde büyük imzaları olan müslüman âlimleri de yeni nesle yeniden hatırlatmayı arzu ettik.

Şairlerimiz de Afrin Zaferi’ni tebrik edip, şehidlerimizi selâmlarken, bereketin sırlarını fısıldamaya devam ettiler.

Yüzakıyla…