156. Sayı Takdim

 

Kıymetli Okuyucularımız,

İslâmî Eserler

İSTİKBÂLE GİDEN MEKTUPLAR…

Mektubun muhtevâsı nedir?

Hazret-i Peygamber’in gönderdiği mübârek mektuplar gibi, îman, hidâyet, ibâdet, güzel ahlâk, adâlet, fazilet…

Bizim mektuplarımız bunlarla dolu olmalı zira;

Her medeniyet, kendi insan tipini inşâ eder. Bizim medeniyetimiz, âbide şahsiyetlerimiz ve eserlerimiz ile bir insanlık medeniyetidir.

Mektubun zarfı, pulu, şekli, estetiği:

Lisan, edebiyat, kültür, sanat, hikâye, şiir, üslûp, tasarım ve takdim…

Mecmûa, kitap, program, sosyal medyadaki paylaşımlara kadar her vasıta…

İslâmî ve edebî neşriyat ve matbuatta 13. yılını dolduran, 14. senesine;

«Bismillâh!» diyen Yüzakı, neşriyâtın ehemmiyetine dikkat çekiyor bu ay.

«Okumak» ve «Okutmak» seyretmek ve seyirci kalmanın önüne geçmeli…

Başkalarının dışı yaldızlı içi kof medeniyetlerini seyretmek yerine, kendi öz medeniyetimizi okumak, okumak bir daha okumak…

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile; Yüzakı hakkında, İslâmî neşriyatın tebliğdeki yeri, eğitim ve tasavvuf üzerine geniş bir mülâkātı sizlere sunmanın sevinci içerisindeyiz.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; «İstikbâle Giden Mektuplar»ın amel defterlerimizle de münasebetini hatırlatarak, O’nun yani Fahr-i Kâinât Efendimiz’in muhteşem ahlâkına sarılmanın ehemmiyetini vurguladı. Sonu gelmez ihtiyaçlar harmanının ise insanlığın gafletini büyüterek, istikbâle hazırlanmasına en büyük mânii teşkil ettiğini ifade etti.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, Peygamber Efendimiz’in «Ne Öğrettiği» hususundaki makale dizisine devam etti. Asr-ı saâdetin; îman, ibâdet, şahsiyet ölçülerini kaleme aldı.

Hazret-i Mevlânâ’dan temsiller ve «ehlullah»tan misallerle gafillerin ve gerçek bilenlerin hâlinin tasvir edildiği Sır ve Hikmetler bölümünde;

«Gafletin Pençesinden Kurtuluş» mevzuu yer aldı.

Muharrirlerimiz ve şairlerimiz; neşriyatın, dergilerin, kitapların değerini tebârüz ettirdiler.

İnternet, sosyal medya, televizyon ve cep telefonlarına karşı, kitap ve derginin rekabette zorlanışını bu hususta gerçek okuma noktasında nesillerin doğru terbiye edilmesi mevzularını ele aldılar.

Nasihatin, vaazın «öğretici ders»ten farkını, yani dimağlara bir şeyler öğretmek değil, gönüllere bildiklerini hatırlatmak olduğunu anlattılar.

Kudüs hâlâ gündemimizde taze…

Hâtıralar ve nüktelerde güzîde anneler, kanaat önderleri, ehlullah hazerâtının mesajları var…

Kahraman ordumuzun Afrin Harekâtı ve şanlı şehidlerimiz de gönül gündemimize elbette girdi.

Şehâdet, inandığı dâvâya canıyla, canlı bir şahit olmak demektir. Kanıyla destan yazan, son sözlerindeki kelime-i şahâdet ile en müessir neşriyâtı, en muhteşem mesajı veren bir davetçidir şehid… Yüz akı şiirler de o destanı, söze ve yazıya, yani geleceğe gönderilen mektuplara dönüştürmekte…

Yüzakıyla…