153. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Dünyayı kasıp kavuran zulümlere, acımasızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, lâkaytlığa baktığımızda tespit açık:

Beşeriyet, insanlığı unuttu!

Hâlbuki günümüzde beşeriyet, geçmişe nazaran insanlık iddiasında mangalda kül bırakmıyor. Lâkin menfaat rüzgârı, maskeleri düşürüyor. O maskenin altında tek dişi kalmış bir canavar sırıtmakta. Sırtlanları geçmiş bir canavar…

Hâlbuki dünyaya insanlığı İslâm öğretti. İslâm’ı yeryüzüne tebliğ eden Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; beşeriyete, insanlığı öğretti. Hakkı, hukuku, vicdanı, merhameti, şefkati ve affı insanlığa o tâlim etti.

Bugün insanlığı unutan beşeriyete, insanlığı tâlim edecek yine O’dur. Kendi insanımıza da, dünyaya da yegâne çare; O’nun getirdiği ulvî esaslardır, tercümanı olduğu ilâhî prensiplerdir. Bunun için O’nun mevlidini vesile ittihaz ederek yine O’nu gündeme getirmekteyiz:

BEŞERİYET, İNSANLIĞI O’NDAN ÖĞRENDİ

Bunu başaramazsak, insanlığı O’nun değerleriyle buluşturamazsak, Muallim Cûdî gibi, kıyâmetin koptuğunu haykıracağız:

Yâ Seyyide’l-Verâ Kum!.. Kad Kāmeti’l-Kıyâmeh!..

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; Fahr-i Kâinât’ın beşeriyete insanlığı nasıl öğrettiğini madde madde tasvir ve hulâsa etti. O’nu okumanın şartı olarak, O’nun gönlünde neler olduğunu bir bir tâdâd etti:

“O’nun gönlünde;

Allah korkusu vardı, en üstün bir takvâ vardı.

O’nun gönlünde;

İrfan ve ihsan vardı.

O’nun gönlünde;

Muhteşem bir fazîletler medeniyeti vardı.

O’nun gönlünde;

Ufukların en görünmez noktaları, daha da ilerisi, ötelerin ötesi vardı.

O’nun gönlünde;

Allah yolunda dökülen terler, büyük zaferler ve feth-i mübînler vardı.”

O’nun Muhteşem Ahlâkı’dır insanlığın dertlerine derman. Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; O’nun «Fetânet, Firâset ve Basîreti»ni, kendisinden ve yolundan gidenlerden misallerle anlattı.

Mevlânâ’nın gönül dünyasından ise «Bâtınî Haramlar»ın en çirkinlerinden biri; «Yalan» kaleme alındı.

Dosyamızda; Efendimiz’in mevlidi, insanlık için ehemmiyeti, kalbimizin muhabbet ve nefret ayarları üzerine mümtaz yazılar var. Mehmed Âkif’in «Bir Gece» şiirinin şerhi, çocuklarımıza itaat edecekleri kişileri sevdirme, bunun için de tanıtma ve örnek olma üslûbu başlıklardan bazıları…

Sünnet’i tahfif ve inkâr yolundaki türedilere en üst seviyede cevaplar…

Zulme engel olabilmeleri için, Muhammedî olanların kuvvetli olması şart. Kuvvetli olması için de çalışkan olması… Ahmet ZİYLAN bu hakikati dile getirmekte.

Şairlerimiz; ikrarlarını bildirmekteler âdeta…

Muhabbetin Muhammed’den hâsıl olduğunun ikrarı…

-sallâllâhu aleyhi ve sellem-

Muhabbetin insanî vasıflarda beraberlikle, fedâkârlıkla, cömertlikle, merhametle taçlanması gerektiğinin ikrârı…

Âkif gibi söyleyelim:

Medyundur O Mâsûm’a bütün bir beşeriyyet.
Yâ Rab! Bizi mahşerde bu ikrâr ile haşret!..

Yüzakıyla…