HİCRET

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Hâlis olduğunda gönülde niyet;
Allâh’a, Rasûl’e göçmektir hicret.
Rızâsını bilip en üstün kıymet;
Rabbin rızâsını seçmektir hicret.

Aziz olsun diye îmân ile din,
Ümmetle buluşup güç olmak için,
Îman birliğine vurarak perçin;
Zaferin yolunu açmaktır hicret.

Mahrum olmayalım diye didardan,
Eş-dosttan, evlâttan, anadan, yârdan,
Vatandan, servetten, evden, diyardan;
Hak için her şeyden geçmektir hicret.

İslâm’a uymazsa hayatın tarzı,
«Geniştir» diyerek «Allâh’ın arzı»,
Yaşamak kastıyla sünneti, farzı;
Dostlar civarına uçmaktır hicret.

Hakk’a tevekkülle, emre tâzimle,
Sarsılmaz metânet, bitmez azimle,
Deyip; «Korku yoktur, Allah bizimle!»
Kalplere emniyet saçmaktır hicret.

Âmâde kılınıp vadisi, dağı,
Güvercin yuvası, örümcek ağı,
Düşman sardığında solu ve sağı;
İhlâsı ve sıdkı ölçmektir hicret.

Malını Allâh’a satan bir tacir,
Kazanır ebedî, hesapsız ecir,
Genişlik, ganîmet bulur muhâcir;
Bolluk ve bereket biçmektir hicret.

Yüz akıyla varmak için katına,
Gönülden yönelip yüce Zâtına,
Hakk’ın yasağından, itaatine;
Sığınıp Allâh’a kaçmaktır hicret.