Peygamber Dâvâsının En Fedâkâr Neferi, TÜRK MİLLETİYİM…

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Yüreğimde büyüyen bir sevdanın peşinden,
Anadolu’ya, Orta Asya’dan hicretim var.
Hep hür yaşamak için, geçtim dert yokuşundan,
Esâretle, fıtrattan gelen husûmetim var.

Tohum misâli düştüm toprağa, dört yüz çadırla,
Söğüt’e köküm saldım; besmeleyle, tekbirle,
Büyüdüm, koca çınar oldum, bin bir sabırla,
Tükenmeyen bir umut, sonsuz bir gayretim var.

Dînim için sayısız kurbanlar veren benim,
Üç kıt‘ada durmadan atlar koşturan benim,
Kaç asırlık hayali gerçekleştiren benim,
Peygamber dâvâsına bin yıllık hizmetim var.

Hilâfet otağında mü’minlere baş oldum,
Yetime, kimsesize dost oldum, yoldaş oldum,
Kur’ân’ın hizmetçisi, ilme arkadaş oldum,
Vahiyden nur devşirmiş bir medeniyetim var.

Zulümlere; «Dur!» dedim, zalime korku saldım,
Bîçâreden, mazlumdan nice duâlar aldım,
İnanan, inanmayan herkese hâmi oldum,
Cihana güven, huzur veren adâletim var.

Yüreklere kor olup hasretiyle kavuran,
Hüzünleri bitiren, dertleri unutturan,
Hayalleri süsleyen, gönüllere taht kuran,
Cennetlere benzeyen güzel memleketim var.

Bağrıma kurt düşürüp, dallarımı kırdılar,
Kardeşimi aldatıp, nice tuzak kurdular,
Dostu düşman ettiler, yüreğimden vurdular,
Kendime gelemedim, yüz yıllık gafletim var.

Uzunca bir uykudan, şimdi uyanma vakti,
Gayreti, umudu ve aşkı kuşanma vakti,
Zafer sağanağıyla yine ıslanma vakti,
Muhteşem tarihime, mâzîme hasretim var.

Sürecek kıyâmete kadar «haç»la savaşım,
Bu mukaddes savaşta, varsın kesilsin başım,
Cesaretim dağ gibi, ölümle arkadaşım,
Yalnızca Yaratan’dan korkan bir milletim var.

«Âsım’ın nesli» için emek verir anneler,
Îmânın yanardağı olacak o sîneler,
Edep, hayâ kokacak, gül açacak hâneler,
Omuzlarımda ümmet, aziz emânetim var.

23 Mayıs 2017