GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Vuslat diledik yâr ile, hasret bize düştü…
Bilmem ki nedendir, yine gurbet bize düştü…

Can nakdini verdik yine kâr etmedi yâre,
Ağyâr ile eğlendi de, nevbet bize düştü…

Gül goncası aldandı yalan kavline mârın,
Kısmet mi nedir, hâr ile sohbet bize düştü…

Devran değişip fasl-ı hazan hüsne erince,
Yağmur gibi cânan da nihâyet bize düştü…

Aşkın yasasından kaçınılmaz Seferî hiç,
Ağyâra muhabbet yine zillet bize düştü…

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

25 Mayıs 2017, Girne