YALNIZLIK EVİ

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Dostlarım toplanır bir ev yaparlar,
Kapısına adım yazar, giderler…
Aceleyle üzerini kaparlar,
Kenarına taşlar dizer, giderler…

Birazdan etrafa çöker ıssızlık,
Konuşmaya başlar derin sessizlik,
İlk defa görürler benden sözsüzlük;
Gelişimden umut üzer, giderler…

Her câna mukadder, buraya gelmek,
Cümlenin murâdı, sonunda gülmek,
Yakasız gömleğin ucunda ilmek;
Çıkarken düğümü çözer, giderler…

Acı, tatlı bir yol ulaşır sona,
Malından, mülkünden ne kalır sana,
Ayrılığın oku değerken câna;
Gözlerden yaşları süzer, giderler…

Olmazmış burada; sohbet, yârenlik,
Üç kelâm ederler, o da törenlik,
Üstü çayır, çimen; altı karanlık;
Bahçesini çiçek bezer, giderler…

Kul Hakkı bu yerde yamandır işin,
Hükmü kalmaz; doğup, batan güneşin,
Vefâlı biriyse; evlâdın, eşin;
Arada bir gelip gezer, giderler…