BU GECE

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Yüce Kitâbımız, Arş-ı Âzam’dan,
Dünya semâsına konar bu gece.
Nasiplenir mahlûkat bu ikramdan,
Kâinâta rahmet siner bu gece.

Gecenin bağrına düşerken cemre,
Yıldız yıldız olurken her bir zerre,
Allâh’ın izniyle göklerden yere,
Nurdan nice ordu iner bu gece.

Damlayı arama, umman içinde,
Ay, yılı kovalar zaman içinde,
Kaç bahar saklıdır hazan içinde,
Hasretin acısı diner bu gece.

Zikirle yeşerir solan yapraklar,
Bire yüz, bire bin verir başaklar,
Kurumuş, çatlamış çorak topraklar,
Rengârenk gülşene döner bu gece.

Umut ikliminde hayal kurarken,
Sonsuz âlemlerde «Dost»u ararken,
Vuslat heyecanı kalbi sararken,
Yalnızlık ateşi söner bu gece.

Rükûda, secdede yer ve gök ehli,
Duâda, niyazda âşığın dili,
Kendinden geçmiş bir mecnun misali,
Kullar, vecdle Hakk’ı anar bu gece.

Aşkla yol alınır, çözülür esrâr,
Hüzün, keder biter, dağılır efkâr,
Mutluluk, selâmet, tâ fecre kadar,
Gönüller huzura kanar bu gece.

21 Nisan 2017