ŞÛLE

ŞAİR : Fatih ZEYREK efhescan@hotmail.com

Gece ufukta azgın bir devin esrârıyla,
Kızıl gurubdan bâkî son ışık huzmesini,
Yutuverdi, hun ile gündüzün şen sesini,
Baykuşlar haykırdılar zulmetin ikrârıyla.

Kavî eserek rüzgâr penceremde ihtizaz,
Söndürme hevesiyle masamda yanan mumu,
Göğsümde titreterek sabaha umudumu,
Sanki hissediyordu sonu gelmeyen bir haz.

Geceler gündüzüme bir soğuk musallâdır,
Dem çeken servilerin hışırtısı salâdır,

Zulmet aydınlıklara indirilmiş bir perde.
Bu leylî ufukları boğacaktır, bir şûle,
Sonra bütün mevcûdât seyredip hûşû ile,
Râm olacak ebedî tulû eden seherde.

4 Nisan 2017