SÖZÜMÜZ…

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

İnsanı ateşe düşürür dili,
Bizi cennet ehli etsin sözümüz…
Gafletle kullanış bin âfet dolu,
Rahmân’ın hoşuna gitsin sözümüz…

Hayır söylemeli, susmalı yahut,
Konuşmak gümüşse altındır sükût,
Söz hayırlı ise; elmas ve yâkut;
Pırlanta mânâlar tartsın sözümüz…

Allâh’ı unutan fâsıklar gibi,
Gaflete dalarak anmadan Rabbi,
Boş boş konuşmalar karartır kalbi;
Zikirle başlasın, bitsin sözümüz…

Tavsiye ederek hakkı ve sabrı,
Sık sık hatırlatsın ölümü, kabri,
Kurarak dünyadan ahrete köprü;
Ulvî bir gayeyi gütsün sözümüz…

Kur’ân da, beyan da ilâhî ihsan,
Üslûbu Kur’ân’dan alarak insan,
Rahmânî edeple akmalı lisan;
Gönüllerde mekân tutsun sözümüz…

Mevlâ der ki; sözü güzel söyleyin,
Rahmet lisânını seçip yeğleyin,
Sözünüz olmalı yumuşak, leyyin;
Kalplere ferahlık katsın sözümüz…

Meysur olan sözler, gönül alıcı,
Beliğ, tesirli söz, olur kalıcı,
Tatlı dil, tesirsiz kılar kılıcı;
Gönüller yapmaya yetsin sözümüz…

Söz güzel olmalı mâruf ve hasen,
Dostluğu artıran kavgayı kesen,
Batırmayan asla kalplere diken;
Ne incitsin ne de batsın sözümüz…

Söz olursa eğer kerim ikramkâr,
Muhataba fayda sağlar âşikâr,
Sedid doğru sözdür, mü’mine vakar;
Bize şan ve şeref katsın sözümüz…

İnsanın kıymeti dilinde saklı,
Sözünde görünür rütbe-i aklı,
Aynadır dilini kullanış şekli;
Zarâfet örtüsü örtsün sözümüz…

Kelâm öz olmalı, ifade kıvrak,
Su gibi akmalı, temiz ve berrak,
Sadra şifâ olsun ruhlara tiryak;
Kalplere yatışıp yatsın sözümüz…

Âyetle, hadisle yürüsün sohbet,
Olmasın nemîme, yalan ve gıybet,
Soğukluk erisin, artsın muhabbet;
Kusurlara bir şal atsın sözümüz…

Söylenen her sözü yazar bir melek,
Gün gelir cümlesi sorulur tek tek,
Ya cennete azık ya olur köstek;
Sevap kazandırıp artsın sözümüz…