Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -16-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

DURMAK YOK!

“Bir işi bitirince diğerine koyul!” (el-İnşirâh, 7)

Bir işin bitince durma,
Yeniden diğer bir iş yap!
Buyurur Cenâb-ı Mevlâ:
«Fe-izâ ferağte f’ensab!»

vezni: mütefâilün / feûlün