HAYAT BİTİYOR SURİYE’DE…

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Çileyle mi yoğrulmuş, şu ülkenin kaderi?
Zalimler hınçla bomba atıyor Suriye’de…
Halkla beraber yakıp yıkıyor beldeleri,
Zulme sessiz insanlık, batıyor Suriye’de…

Şehirleri kaplamış, baştanbaşa hep terör,
Firavunla yarışır, vahşette bir diktatör,
Sahnede değil, perde ardında gerçek aktör;
Gaddarlar, memleketi satıyor Suriye’de…

Cami, medrese, çarşı; nice tarihî eser,
Dinsizin silâhıyla görmekte her gün hasar,
Ne mülevves ayaklar, kutlu yerlere basar;
Ecdâdımın mîrâsı, yitiyor Suriye’de…

Gül açmaz, mahsûl olmaz; evler birer vîrâne,
Sefâlet kol geziyor; dünya hissiz, bîgâne,
Rahat yüzü görmüyor, gariptir nice hâne;
Bülbül değil, baykuşlar ötüyor Suriye’de…

Nedir bu insanların, yavruların günahı?
Duymaz kara vicdanlar, gökleri yırtan âhı,
Ne zaman bu zulmetin, bu vahşetin felâhı?
Ocak yerine, gazlar tütüyor Suriye’de…

Hâlid bin Velid, Ömer bin Abdülaziz yurdu,
Koynunda şehidlerin, Hüseyinlerin vardı,
Muhyiddîn Arabî’nin kalbini ateş sardı;
Ashab, evliyâ mahzun yatıyor Suriye’de…

Öksüz, yetim binlerce insan yurdundan ayrı,
Kimseler kucak açmaz, Anadolu’dan gayrı,
Varoğlu, Avrupa’nın mü’mine olmaz hayrı,
Yardım gitmese, hayat bitiyor Suriye’de…

16 Nisan 2017, Vezirköprü