KÂİNÂTIN EFENDİSİ (S.A.S)

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Âlemlere rahmetsin Sen,
Kâinâtın Efendisi (s.a.s).
Benzersiz bir nimetsin Sen,
Kâinâtın Efendisi (s.a.s).

Peygamberler sultânısın,
Mutluluğun ummânısın,
Tüm dertlerin dermânısın,
Kâinâtın Efendisi (s.a.s).

İnsanlığa umut oldun,
Rahmet yüklü bulut oldun,
Her hâlinde ne güzeldin,
Kâinâtın Efendisi (s.a.s).

Yüce Rahmân’dır mürebbin,
Nurla yıkandı o kalbin,
Zirvesindesin edebin,
Kâinâtın Efendisi (s.a.s).

Düşmanların şirk, küfürdü,
Savaşın bir ömür sürdü,
Sükûtun hep tefekkürdü,
Kâinâtın Efendisi (s.a.s).

Hiç kimseye zulmetmedin,
Hiç kimseye kin gütmedin,
İncinsen de incitmedin,
Kâinâtın Efendisi (s.a.s).

Irkçılığı yere vurdun,
İntikamdan uzak durdun,
Kalpleri aşkla yoğurdun,
Kâinâtın Efendisi (s.a.s).

Sen’i seven Hakk’a yürür,
Mânâ âlemini görür,
Ümmetinden olduk şükür,
Kâinâtın Efendisi (s.a.s).

Gönlümü Sen’sizlik vurur,
Hasretin yakar kavurur,
Rüzgâr, çöllere savurur,
Kâinâtın Efendisi (s.a.s).

Sevdan can katar şu câna,
Kuvvet verir her an bana,
Salât Sana, selâm Sana,
Kâinâtın Efendisi (s.a.s).

25 Kasım 2015