YALNIZ DEĞİLİZ!..

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bize damarlardan bile yakında,
Bir tek ilâhımız var, yalnız değiliz!..
Namaz kalkanında, abdest kınında,
Îman silâhımız var, yalnız değiliz!..

Kardeşliği, muhabbeti yaşatan,
Yalnızlığa komşulukla taş atan,
Gönülleri tasavvufla kuşatan,
Nice dergâhımız var, yalnız değiliz!..

Büyük küçük bir hâneye doluşur,
Herkes Hakk’ın rızâsına çalışır,
Akrabalar kahvaltıda buluşur,
Mutlu sabahımız var, yalnız değiliz!..

İlk Rasûl’den, son Nebî’den bu âna,
Hazret-i Eyüp’ten Vefâ Sultan’a,
Tekke-konak, cami-kabir yan yana,
Kutlu ervâhımız var, yalnız değiliz!..

İki omzumuza bir melek katan,
Her nefes Celil’in kalbinde atan,
Âlemleri, nimetleri yaratan,
Yüce Allâh’ımız var, yalnız değiliz!..
Bizim Allâh’ımız var, yalnız değiliz!..