RAHMETİN RABBİM!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Hakkıyla anlayıp bilmek ne mümkün!
Her şeyi kuşatmış rahmetin Rabbim!
Sonsuz hududunu bulmak ne mümkün,
Varlığı yaşatmış rahmetin Rabbim!

Rahmânla Rahîmle başlar besmele,
Bu tercih değildir asla rastgele,
Rahmeti telkindir esas mesele;
En galip sıfatmış rahmetin Rabbim!

Rahmeti yazmışsın kendi zâtına,
Merhametin sonsuz mahlûkatına,
Rahmetin düşmüşse kulun bahtına;
En ulvî maksatmış rahmetin Rabbim!

Rahmetindir bize en büyük ikram,
Onunla hâsıldır her güzel meram,
Zalime, kâfire, müşriğe haram;
Mü’mine şefkatmiş rahmetin Rabbim!

Âlemlere rahmet kıldın Habîb’i,
Vahşet marazının, ettin tabibi,
Rahmetten genişse kulun nasibi;
Katında rif‘atmiş rahmetin Rabbim!

İndirdiğin Kerim kitâbın rahmet,
Âyet, âyet bütün hitâbın rahmet,
Nur saçan O Rasûl mehtâbın rahmet;
Bizlere kat katmış rahmetin Rabbim!

Cennete giremez Nebîler bile,
Bir ömür çalışsa, çekse de çile,
Rahmetine muhtaç her bir veçhile;
Cennete kanatmış rahmetin Rabbim!

Yağmurdur her câna hayat damlası,
Onunla canlanır yaşar cümlesi,
Hayata tutunur sürer hamlesi;
Bir âb-ı hayatmış rahmetin Rabbim!

Rahmet yazacağım dersin; o ere,
Kim; müttakî ola, zekâtı vere,
Zayıf kullarına şefkat göstere;
Muhtaca zekâtmış rahmetin Rabbim!

Ezmemesi için yavruyu ayak,
Koruyup kollayıp şefkat duyarak,
Ayağın kaldırır emziren kısrak;
Her câna fıtratmış rahmetin Rabbim!

Köpeğe su verdi kurtuldu biri,
Kedi katilinin od oldu yeri,
Merhameti kadar kulun değeri;
En büyük fırsatmış rahmetin Rabbim!

Rahmetini ummak kuluna şevktir,
Teşviktir, terğibdir, safâdır zevktir,
Tehditlerin bile rahmete sevktir;
Kuluna imdatmış rahmetin Rabbim!

Bir kulun var ise cennet emeli,
Sâlih amelleri çok işlemeli,
Yine de cennete yetmez ameli;
Ateşten beratmış rahmetin Rabbim!

Rahmetin en fazla muhsine yakın,
Mutîye, muhlise, mü’mine yakın,
Doğruya, sâdıka, emîne yakın;
Edepte sebatmış rahmetin Rabbim!

Rahmetine eren kurtulur gider,
Yok olur, üzüntü elem ve keder,
Ermeyenler olur sonsuz derbeder;
Sebeb-i necatmış rahmetin Rabbim!

Mağfiretin geniş, azabın çetin,
Gazabını aşıp geçmiş rahmetin,
Mahrum eylemesin bizi hazretin;
En yüce muratmış rahmetin Rabbim!