KÖZDEN İÇERİ…

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

İkrâra tâkatim yoktur ilâhî,
Sevgin özümdedir özden içeri…
Kifâyet etmiyor lügatım dahî,
Sözde mânâ vardır sözden içeri…

Fenâdan bekāya durmaz bu akış,
Mevsimler dolanır gül nakış nakış,
Hikmetine meftun olur her bakış,
Gören bir göz vardır gözden içeri…

Kul Hakkı der, gözüm gafletten uyan,
Sırlar aşk ehline olurmuş ayân,
Yanmayı bilirsen hoş imiş, dayan,
Köz düşer gönlüme közden içeri…