NEDİR TELÂŞIN?

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Ey insan de hele; nedir telâşın?
Koşturman nerede karara varır?
Dünya ile süren bitmez dalaşın,
Ne zaman mâkul bir ayara varır?

Neden buradasın, iyi bir düşün.
Gelişin kimdendir, kime dönüşün?
Ölümle uyanıp, bitince düşün,
Yolun bambaşka bir diyara varır.

Dünyada ne kadar kalmak niyetin?
Zebûnu olduğun gelgeç zînetin,
Uğruna verdiğin bunca diyetin,
Sonu kaybettiğin kumara varır.

Önce gidenlerden almadan ibret,
Fânîye sarılman hayret ki hayret…
Ebedî yurt için etmezsen gayret,
Emeğin ölümle buhara varır.

Ne kadar koştursan, etsen acele,
Gidiş nefes nefes, doğru ecele,
En son söylenecek sözü hecele,
Yol ummadık anda mezara varır.

Sâlih kimsen yoksa evlâttan, eşten,
Hizmet eylediğin kavim, kardeşten,
Hiç birisi bir şey savmaz ateşten,
İşin, cümlesinden firara varır.

Toplayıp çarptığın, böldüğün yekûn,
Âhirette olur, boynunda yükün,
Vârise kalır da malın ve mülkün,
Kârın hesap ânı, azara varır.

Koşturup atını çatlatsan bile,
Mukadder olandır geçecek ele,
Dünyaya tamahın, hırsın nâfile,
Kazancın dönülmez zarara varır.

Dünya senin olsa, yaşasan bin yıl,
Eylemez ateşten, kurtuluş hâsıl,
Olmazsan kullukla cennete vâsıl,
Sonun cehennemden kenara varır.

Çalışmak meşrudur, kazanç mübârek,
Helâle, harama çok dikkat gerek,
İnsan hak yoluna verse severek,
Ticaret batmayan bir kâra varır.

İki de bir deyip; malım da malım,
Emânet varlıkla satarsın çalım,
İnsaf et de olma nefsine zalim,
Malın senden sonra ağyâra varır.