TÂZİYE

Konyalı hizmet ve gönül insanı Bayram TURHAN Ağabey; 27 Ekim 2016 günü Hakk’a irtihâl etti.

Cömertliği, hizmet aşkı ve mâneviyat iştiyâkıyla tanıdığımız Bayram TURHAN Ağabeye Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz rahmeti ile muâmele etmesini niyâz ediyor; kederli ailesine, yakınlarına ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Okuyucularımızdan bu gönül ve hizmet insanının rûhuna, bir Fâtiha-i şerîfe ve üç İhlâs-ı şerif okumalarını istirham ederiz. (YÜZAKI DERGİSİ)

 

 

Bayram Turhan Ağabey,
Şerbet-i mevti içti.

Çok cömert kuldu yâ Rab,
Şimdi Sana el açtı.

Sen de bol eyle ikram,
Zikr u îmanla göçtü.

«İki» dünya da şahit:
«Ömrü hizmetle geçti.»

1436+2=1438 (Tâlî)