«VAHDET» İSTER BU AHVÂLİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

“(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah, son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân, 31)

Gönül, baş koy hak yoluna;
«Nusret» ister bu ahvâlim!..
Çöz sebebi, yol alına;
«Gayret» ister bu ahvâlim!..

Fıtratı seç, tâlim eyle;
Esrârını malûm eyle!..
Halk içinde «Hakk’ı» söyle;
«Hüccet» ister bu ahvâlim!..

Tut Mevlâ’dan inen bağı;
Arza doğsun nur çerağı!..
A âlemin has kaynağı;
«İbret» ister bu ahvâlim!..

Geç ağyârın şirk sözünü;
Öz içinde bul özünü!..
Mârifetle aç gözünü;
«Kudret» ister bu ahvâlim!..

Ört mazlumun kusurunu;
Gör bir ömrün sürûrunu!..
Şerh et nefsin huzurunu;
«Hikmet» ister bu ahvâlim!..

Dağdan ağır bir kul hakkı;
Hak içinde döner çarkı!..
Çağladıkça «Gül»ün arkı;
«Vahdet» ister bu ahvâlim!..

8 Ağustos 2016, Ankara