HACI GEDİKLİ AĞABEY

ŞAİR : Sami İLHAN samilhan@hotmail.com

Vefâtının 2. Yıl dönümünde, Ankara’mızın Mânevî Mimarı Hacı Ağabeyimiz’in Rûhuna…

Hâlâ mahfilde gözüm, yerinde midir diye,
Aradan yıllar geçse, değişmez bilmem niye.
Câmide müezzinin yan tarafı boş kaldı,
Issız bir liman gibi, yokluğunda külliye…

Gönül sohbetleriyle, şifâlı çorba hele,
Elimizde kaşıklar, dillerde hep besmele,
Derûnî tefekkürle, her hâline şükürle,
İstikamet ehline, işte nurdan bir kale!
Kabımız bunca aldı, deryâdan damla gibi,
Livâü’l-Hamd altında, gülümsesin gül Nebî,
İhlâs üç, Fâtiha bir, rûhuna Hacı Abi!

Mübârek rûhuna üç İhlâs bir Fâtiha…