İNSANOĞLU; ALEVİN ETRAFINDA TOPLANMIŞ

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com
İnsanoğlu; alevin etrafında toplanmış,
Döner pervâne gibi, ateşte yanıp gider.
Sıkıntılar içinde kıvranırken; «Allah!» der,
Sıkıntısı geçti mi, «şükürsüz» dönüp gider!

Oysa bütün canlılar, insanın hizmetinde,
Buna rağmen insanlar ne kadar az şükreder!
Odun, odunken bile kor olma nöbetinde,
Arslan Ahmet; Allâh’a kül olan köz şükreder.

Yaradan; kavuşmayı ummayanları böyle,
Kendi azgınlıkları içinde bocalatır…
Kur’ân’ın çağrısını duymayanları böyle,
Cehennemin önünde kapıyı aralatır!