YÂ RAHMETEN Lİ’L-ÂLEMÎN!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

Hasretinden öyle yandım yâ Nebî!

Sarsa deryâ, sönmezem volkan gibi!

 

El-medet, vaslınla nûr et, nârımı,

Sen ki rahmetsin, serinlet bağrımı!

 

Yolda Seyrî’dir bu kemter ümmetin,

Rahmet et, yâ Rahmeten li’l-Âlemîn!..

 

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün