GÜL KATLİNİN ÜSTÜNE

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Gül katlinin üstüne, kan demlidir çayımız,
Ölüm olur ölüme; ırmağımız, çayımız.

Altaylardan Alplerin kalbine saplanır ok,
Tekbiri tedbir bilip, gerilince yayımız.

Şarktan garba, şimâle şunu bilsin gafiller,
Gökyüzünde yıldızlar sayısınca sayımız.

Uzaklar yakın olur, kısalır mesafeler,
Bin arşını bir eder şahlanınca tayımız.

Gazâ meydanlarında zafer toplamak için,
At sırtında yaşlanır; günlerimiz, ayımız.

Binince iş inada, tufan kopsa alırız,
Olsa da timsahların dişlerinde payımız.

Kurşundan bulut olur çökeriz tepesine,
Hüzünle yoğururuz, eğri ise dayımız.

Boynumuz kıldan ince, hükm-i Kur’ân olunca,
Zayi olmaz ukbâda Hak yolunda zayımız.