NE GÜZEL BİR İCÂZET!

YAZAR : Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com

o_s_hidir_yuzakidergisi_nisan2016

6 Mart 2016 Pazar günü;

Yüzakı Akmescid Öğrenci Yurdunda Bir Gönül Derneği’nin desteği ile 55 hâfızın Yüzakı icâzet merasimi tertip edildi.

Sancaktepe’de bu yıl hizmete giren külliyede gerçekleşen programda binlerce gönül bir araya geldi. Rahmet ikliminde yoğun bir hissiyât ile Kur’ân-ı Kerîm’in huzur dünyasında bambaşka bir hakikat yolculuğu yaşandı. Akmescid Camii dolup taştı. Yurt binası dolup taştı. Avlular dolup taştı. Unutulmaz bir gün yaşandı.

78 yaşında bir dede;

“‒Ömrümün benim bildiğim ve tattığım en mânâlı günü! O kadar programa katıldım, böylesine müstesnâ bir icâzet yaşamamıştım…” derken aynı cümleler birbirinden habersiz pek çok yürekten benzer şekillerde dillendiriliyordu.

Bu mânevî atmosfer içinde;

Ortaokul, lise ve yüksek tahsil eğitimleri ile beraber iki kanatlı olarak hâfızlıklarını da ikmal eden bu yüz akı hâfızlar, anne-baba ve hocalarının duâları ile icâzetlerini ebediyet tâcı ettiler.

Programda tilâvetleri ile Kur’ân’ın nûrunu gönüllere aksettiren birbirinden değerli hâfız efendiler vardı.

Hüdâyî Kur’ân Merkezi’nin idarecisi, Yüzakı hâfızlarının tashîh-i huruf hocası ve Aziz Mahmud Hüdâyî Camii İmam Hatibi Mustafa EFE, hem sohbetin aşr-ı şerifiyle hem de programı takdimiyle gönüllerde hoş bir sadâ bıraktı.

Yüzakı hâfızları üzerinde özel emeği olan Ümraniye İmâm-ı Âzam Camii İmam Hatibi Osman OSMANOĞLU okuduğu Kur’ân ile dinleyenleri mest etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İmam Hatibi Mehmet BİLİR de, yanık ve içli sesiyle okuduğu Kur’ân’la ruhları coşturdu. Ardından ağabeyi İmam Hatip Fatih BİLİR ile birlikte verdiği Kur’ân ziyafeti, doyumsuz bir lezzet oldu.

Merasime, Kur’ân âşığı birçok değerli ismin iştiraki de, milletimizin hâfızlığa verdiği ehemmiyetin ne ölçüde olduğunu göstermekteydi.

Programı takdim eden Hâfız Mustafa EFE; «Hâfızın Tâcı» isimli şiirden okuduğu şu mısralarla dinleyenlere çok ince ve mühim mesajlar hatırlattı:

Oku; Allah sözü, cânın özüdür; ey hâfız!
Oku; Mevlâ donatır kalbini yıldız yıldız…
Oku; Peygamberimin şan ve şeref övgüsü var,
Buyurur: «Ümmetimin eşrefidir hâfızlar!..»
(Seyrî)

Program 55 güzîde hâfızın tekbirlerle mescide girmesi ile başladı. O esnada gözyaşları tutulamıyor sanki rahmet, yağmur olmuş yağıyordu. Bu yoğun atmosferde gönül pencereleri açıldı, kalpler bir kat daha rakikleşti ve ardından Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Üstâdımız’ın sohbeti ile misafirler engin ufuklara kanat açtı.

Sohbette;

Peygamber Efendimiz’in ashâb-ı suffaya gösterdiği ihtimama, Kur’ân’a ve hâfızlara tanıdığı imtiyazlara dikkat çekildi.

Çanakkale Harbi’nde Binbaşı Lütfi’nin; “Yetiş yâMuhammed! Kitabın gidiyor!” feryâdıyla bugün de hepimizin Kur’ân’a, Kur’ân hizmetlerine sahip çıkmamızın zarureti dile getirildi.

Sohbetin özünde şu muhâsebeler yer aldı:

• Evlâtlarına dîninin, îmânının, vatanının bir emânet olduğu şuurunu verebildin mi? Bu cennet vatanı bizlere hediye eden ecdâdını ve bu uğurda canlarını fedâ eden şehidlerini, onların îman heyecanlarını onlara hatırlatabildin mi? Allâh’ın en büyük nimeti olan Kur’ân’ın, semâlarımızda yankılanan ezanların ve hür bir şekilde dalgalanan bayrağımızın en büyük şeref ve haysiyetimiz olduğunu idrâk ettirebildin mi?

• Evlâdının dünyevî tahsili için yıllarca emek, zaman ve masraf sarf ediyorsun; peki, ya onun âhiret tahsili için ne yaptın? Evlâdına âhiret istikbâlini tahsil ettirmek için, yaz mevsiminde bir-iki ay camiye göndermeyi yeterli mi gördün?

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Üstâdımız, dînî ve edebî neşriyata ve Kur’ânî hizmetlere destek olmanın ehemmiyetini tebârüz ettirerek, herkesi şu âyet-i kerîmenin şümulüne girmeye davet etti:

“Allâh’ın kitâbını okuyanlar, namazı hakkıyla edâ edenler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allâh için) gizli ve âşikâr sarf edenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Tâ ki Allah, onlara mükâfatlarını tam olarak versin ve lutfundan onlara (daha da) artırsın. Şüphesiz O, çok bağışlayan, kullarının mükâfâtını bol bol verendir.” (Fâtır, 29-30)

Müessese adına duygulu bir konuşma yapan Yüzakı Eğitim hâfızlık hocası Sami GÖKSÜN Hocamız bir hâtırasını paylaşırken, Sancaktepe Müftüsü Yusuf BİNGÖL Hocamız da Kur’ân’a verilen hizmetin en kıymetli faaliyet olduğunu vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu güzel ve müstesnâ cemiyet, Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ’nin yaptığı icâzet duâsı ile nihayete erdi. Cemaatin ihlâslı âminleri semâya yükselirken ılık gözyaşları gözlerden gönle süzülüyor ve bu güzel temennilere âdeta bir can suyu oluyordu.

Niyazların içinde;

Hâfızların takvâ ölçüleri ile yaşayıp ilâhî listede yer alanlardan olması vardı. Onları yetiştiren hocalara, anne-babalara, büyüklere hayır-duâlar vardı. Hâfızların yetiştiği muazzam külliyeyi inşâ eden hayırsever iki anneye teşekkür ve hayır-duâlar vardı. Müessesenin her türlü hizmetlerine omuz veren Sancaktepe Belediye başkanı ve ekibine de teşekkür ve hayır-duâlar vardı. Bu kutlu kafileye iştirak eden bütün gönüllere teşekkür ve hayır-duâlar vardı.

Rabbimiz makbul eylesin!

Kardeşlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz şu günlerde, vatan çapında bunu Kur’ân’ın şifâ, rahmet ve bereketiyle gerçekleştirecek nice nice hâfızların yetişmesini dâim eylesin!

Âmîn…