DUÂ – NÂME

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Gönül gergefime nakşolan nakış,
Dilerim renklerin solmasın senin.
Görmeyesin ne bir hazan ne de kış;
Gülüne dikenler dolmasın senin.

Gün gibi aydınlık olsun yüzlerin,
Baldan daha tatlı olsun sözlerin,
Hep gülerek baksın elâ gözlerin;
Bahtında karanlık olmasın senin.

Bahçende açılan gonca gülünü,
Açelya, yasemen, nazlı fulünü,
O kızıl lâleni, mor sümbülünü
Nâmerd eli değip yolmasın senin.

Senin için göğe kalkar ellerim,
Senin için duâ eder dillerim,
Seni meşk eyliyor gönül tellerim;
Gözlerin yollarda kalmasın senin.

Seferî yoldadır menziller aşar,
Menziller aştıkça coşar mı coşar,
Bahçende açılan güllere koşar;
Bahçeni kırağı çalmasın senin.

Girne, 16.03.2016