133. SAYI TAKDİM

yuzakidergisi_SAYI133_mart2016

Kıymetli Okuyucularımız,

Vatanından kovulmak…

Gariplik… Yalnızlık…

Çaresizlik… Açlık…

İşin hulâsası:

Dünya bir vahşeti yaşıyor.

Bütün bunlar; vicdanları kanatmalı, sızlatmalı, inletmeli değil mi?

Bütün bu manzaralar; merhameti coşturmalı değil mi, şefkati galeyana getirmeli değil mi?

Yoksa;

«İNSANLIK MERHAMETİ UNUTTU!» mu?

Bu zulümlere sebep olanlar, askerî üslerinin, siyasî müttefiklerinin, petrol dertlerinin, hegemonya hastalıklarının ve müslümanlara yüzlerce yıllık kinleri yüzünden, savaşları, tahripleri ve yıkımları keyifle seyreden batılılarda vicdan çoktan öldü.

Yüz sene evvelki katliâmlar karşısında M. Âkif;

Merhamet bilmeyen insanlara bak yâ Rabbî!

diyerek hayretini haykırmış; O maskeli vicdana ve hayâsız yüze şöyle tükürmüştü:

Tükürün Ehl-i Salîb’in o hayâsız yüzüne,
Tükürün onların aslā güvenilmez sözüne,
Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün,
Tükürün maskeli vicdânına asrın tükürün! (Mehmed Âkif)

Ya bizler… Bizim vicdanlarımız, bizim merhametimiz de kurusun mu?

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ;

“Unutkanlık ne kadar kötü! Fakat unutulan, eğer merhamet ise, en büyük felâket! Çünkü merhamet yoksa; İnsan insan değil. Vicdan vicdan değil. Hayat hayat değil.”

diyerek tek çare merhamet vurgusunda bulundu. Suriye’deki zulmü hulâsa eden, yürekleri kanatan bir manzaranın karşısında vicdanların isyanını nazma döktü.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; Fahr-i Kâinât Efendimiz’in muhteşem ahlâkından, «Şefkat ve Merhamet»i kaleme aldılar. Âlemlere Rahmet olan Rahmet Peygamberi’nin merhametini misallerle temâşâ ettirdiler.

Mevlânâ’dan Sır ve Hikmet İncilerinde ise; «Çilelere Tebessüm» levhası altında, «Hak yolunda iptilâlara sabretmek» mevzuunu serdettiler.

Çanakkale zaferleri ve vatan mefhumuyla birlikte işlediğimiz dosyamızda his ve fikirler, insanlığı merhamete davet hâlinde…

Edebiyatımızdaki fetih-nâmeler ve beşâret-nâme geleneğimizden; bugün ağıtlara karşı duyarsızlığımıza acı bir bakış.

Gönül hudutlarımıza dar gelen “ulus devlet” anlayışının sorgulanması ve Çanakkale’yi Yemen’e, Kanije’yi Kahire’ye bağlayan büyük vatan mefkûremiz.

Zulmün âkıbeti ve âhiret inancımızı pekiştiren, her şeyimizin kayda alındığı ve yedi şahitle arşivlendiği hakikati…

Hallâc-ı Mansûr, Niyâzî Mısrî Hazretleri, Tiryaki Hasan Paşa ve Mihrimâh Sultan hakkında bilmediklerimiz.

Şiirler, kanayan coğrafyamıza merhem olma, yaraları sarma ve kardeşliğe davet makamında. Hece ve arûzun, yani dünden yarına şiirin adresi Yüzakı’nda yeni kalemler de inkişâf etmeye devam ediyor.

12. senemize girdiğimiz Mart sayımızda; muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Üstâdımızın; «Hüdâyî ÜSKÜDARLI» müsteâr ismiyle kaleme aldıkları, «Zulmetten Nûra, KALBİN GÖZYAŞLARI» adlı eserini bütün abonelerimize hediye ediyoruz. Bu eser, hikâye ve sohbet üslûbuyla toplumumuzdaki genç-yaşlı, kadın-erkek birçok insanın gaflet ve hidâyet, eğitim ve tahsil, aile ve hizmet bahsindeki mânevî problemlerine, mânevî reçeteler ikram etmekte… Kitaplar abonelerimize sunulmaya hazır.

Okuyucularımıza bir hediyemiz daha var:

«Yahudilik’te, Hıristiyanlık’ta ve Câhiliyye’de Kadına Bakış Tarzı Nasıl? İslâm Medeniyetinde ise Nasıl? SÂLİHA HANIM»

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendinin kaleme aldığı bu kitapçıkla; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle ortaya atılan feminist, kapitalist, seküler zehirlere karşı, hakikat aşısını, gönüllere ve idraklere ikram ediyoruz.

Yüzakıyla…