DÜŞMESİN!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Hey yiğitler sıkı tutun safları,
Cânanlaşsın canlar, ırak düşmesin!
Ayırmasın sizi nefsin za’fları,
Kervanlaşsın ümmet, firak düşmesin!

Hak ipine sarılınız hep birden!
Yankılansın yerler-gökler tekbirden,
Uzak durun benlikten ve kibirden!
Kur’ânlaşsın hayat, ahlâk düşmesin.

Yürüyünüz omuz omza, kol kola!
Canı-malı adayınız hak yola!
Niyet hâlis, âkıbetler hayrola,
İhvanlaşsın kalpler, nifak düşmesin.

Her zorluğa göğsünüzü geriniz!
Her imkânın hakkını tam veriniz!
Allah için aksın temiz teriniz,
Destanlaşsın gayret, aksak düşmesin.

Teslim olup Rabbe edin tevekkül!
Ne güzel dost ve yardımcı O vekil,
İmdâdıyla âsân olur her müşkül,
İhsanlaşsın kulluk, kurak düşmesin.

Gemileri karalardan yürütün!
«Allah» sözü olsun diye en üstün,
Fitne bitsin yeryüzünde büsbütün,
Sultanlaşsın dâvâ, âfak düşmesin.

Bayrak olsun kanınızın al rengi!
Mertebede şehidliğin yok dengi,
Gaza rûhu mü’minliğin mihengi,
Kurbanlaşsın canlar, bayrak düşmesin!

Yaratan’a ahdinizi tam tutun!
Nefsinizin telkinini unutun!
Hayra hizmet cehdinizi büyütün!
Cihanlaşsın hedef, mîsak düşmesin.

Savaşınız dostlarıyla şeytanın!
Hilesi ve buğzu derin düşmanın,
Fayda vermez üzüntüsü pişmanın,
Kalkanlaşsın tedbir, mızrak düşmesin.

Hiçbir zaman, bitmez haçlı seferi,
Ehl-i küfrün kapanmaz kin defteri,
Mevlâ verir, gayretliye zaferi;
Fermanlaşsın yardım, sancak düşmesin.

Meydanlarda göstererek cesaret,
Cânı satıp, edin Hak’la ticaret,
Sizin olsun cennetlerle beşâret,
Hayranlaşsın cennet, uzak düşmesin.

Yazılmayan asla başa gelemez,
Yazılana kimse mâni olamaz,
İzin yoksa hiçbir nefis ölemez,
Aslanlaşsın yürek, korkak düşmesin.

Emin olsun yuvasında kız-kızan,
Hep gürlesin semâmızda o ezan,
Kutlulansın bayram, kurban, Ramazan…
Vatanlaşsın yurtlar, toprak düşmesin.

Yüce Mevlâ; «Cihâd edin!» buyurdu,
Cihâd ile aldı ecdat bu yurdu,
Toprağını kanı ile yoğurdu,
Şükranlaşsın hisler, kaypak düşmesin.

Rehber bilin bir mânevî üstâdı,
Yolunuza ışık tutsun irşâdı,
Merhametle îfâ edin cihâdı!
Ummanlaşsın gönül, çorak düşmesin.

Al bayrağın gölgesinde hürüz biz,
İslâm ile beraberiz, biriz biz,
Bu diyarda o sayede varız biz,
Tufanlaşsın kuvvet, ufak düşmesin.

Vakur olun, durun dik ve izzetli,
Kâfirlere tavizsiz ve şiddetli,
Mü’minlere merhametli, şefkatli,
Harmanlaşsın yiğit, ürkek düşmesin.

Başkasını dost ve sırdaş tutmayın!
Münafıkla asla yola gitmeyin!
Kuru kuru cihangirlik, gütmeyin!
İrfanlaşsın görüş, tuzak düşmesin.