YÜCE EFENDİM GÜNAHLARI AFFETMESİYLE MEŞHUR

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Her iki âleme köprü tende can,
Kıyâmet kopunca yıkılır cihan.
Pişmanlıklarımız sîneyi dağlar;
Tövbe eden kulu affeder cânan…

Eli boş bir hâlde gidilmez yâre,
Suçluyum Allâh’ım, derdime çare.
Kulun olmak için dünyayı gezdim;
Kul değilsem, geçir yedi kat yere…

Kabul et huzûra, eyleme sen ret,
Tutsak eder nefsim, İlâhî medet!..
Sahipsiz değiliz, ey insanoğlu;
Celil olan Mevlâ’ya gel tövbe et…

Elbet ayân O’na kulların hâli,
Yarattıklarının o istikbâli…
Ten yere düşünce can çıkıp gider;
Yazılır göklere kulun ikbâli.

Arslan Ahmet; Hak, dur dediğinde dur,
Çünkü Rabbin bilir, görünmez, görür…
Çokça cömert olan yüce efendim,
Günahları affetmesiyle meşhur…

12 Aralık 2015