ÂRİFLER SULTANI SÂMİ EFENDİ

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

O, koca ömrünü Hakk’a adadı,
Ârifler Sultanı Sâmi Efendi.
Nefsin hevesini her an budadı,
Ârifler Sultanı Sâmi Efendi.

Gönlü, baştan başa rahmetle dolu,
Yolu; Ebûbekir, Ali’nin yolu,
Allâh’ın velîsi, sevgili kulu,
Ârifler Sultanı Sâmi Efendi.

Hoş görüde, afta dipsiz bir deniz,
Ahlâkta güzel ve kullukta titiz,
Peygamberî sıfatlarla mücehhez,
Ârifler Sultanı Sâmi Efendi.

Dillere destandı azmi, gayreti,
Edep, iffet, nezâketti ziyneti,
Şefkat ve sevgiydi bütün serveti,
Ârifler Sultanı Sâmi Efendi.

Hayâyla karılmış özü, mayası,
Anlatılmaz, takvâsı ve ihlâsı,
Az, öz konuşur, bir sükût deryâsı,
Ârifler Sultanı Sâmi Efendi.

Sünnete uygundu, hoştu her hâli,
Tevâzû, merhamet, fazîlet ehli,
Melek şahsiyetli, nurdan çehreli,
Ârifler Sultanı Sâmi Efendi.

Din kardeşliğiydi asıl murâdı,
Örnek olmaktı, en büyük irşâdı,
Çöle dönmüş gönülleri suladı,
Ârifler Sultanı Sâmi Efendi.

Nebî’nin izinde parlak bir kandil,
Kur’ân ahkâmıyla, ilmiyle âmil,
Müşfik, muazzez bir mürşid-i kâmil,
Ârifler Sultanı Sâmi Efendi.

Yürüdü kış günü, o yüce Dost’a,
Tüm hasreti bitti, erdi vuslata,
Yüz akıyla göçtü sonsuz hayata,
Ârifler Sultanı Sâmi Efendi.

14 Kasım 2014