«O’NU» SÖYLER ESRÂR-I AŞK!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

A vecd ile dolan meczûb;
Özü yaktı nazar-ı aşk!..
«Sabır» dedi, yundu Eyyûb;
«Bedel» ister ikrâr-ı aşk!..

Geç bu «hayret» durağını;
Bul mârifet kaynağını!..
Uyandır aşk çerağını;
Gör, sendedir diyâr-ı aşk!..

Nefsi aşkla derk eyledim;
Farkı, öyle fark eyledim!..
Cânı, Hakk’a terk eyledim;
«Gül»e döndü gülzâr-ı aşk!..

Gel yan da gör bu firâkı;
Duy o derin iştiyâkı!..
Takdire sor istihkākı;
Sor ki yağsın efkâr-ı aşk!..

Yüklen kulluk eşiğinde;
Yol al tevhid ışığında!..
Gör, bu vahdet âşığında;
«Belâ» diyor envâr-ı aşk!..

Devrâna gir, dön, ibret al;
Zikre dalmış mânâ, eşkâl!..
Bil, sendedir o Zü’l-Celâl;
«O’nu» söyler esrâr-ı aşk!..

4 Ocak 2016, Ankara