KIT’A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Birden solacak nazlı çiçekler gibidir,
Yahut uyuyan tatlı bebekler gibidir,
Koşturma peşinden ele geçmez o güzel;
Daldan dala sıçrar kelebekler gibidir.

(Ankara, 1982)

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feul