DERMÂNA TÂLİBİM…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Doğduğun gün koştum ammâ, tuttu alnımdan zamân,
Yol bulup âhir bugün kervân olup geldim Sana!..
Avdetim «Dâru’l-Karâr» olsun, karârım kalmadı,
Hasta düştüm, tâlib-i dermân olup geldim Sana!..

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün