BUGÜN O’NUN DOĞUM GÜNÜ…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Mübârek olsun ey gönül,
Bugün O’nun doğum günü…
Bahârı müjdeler O Gül;
Bugün O’nun doğum günü…

Rebîu’l-evvel on iki,
Pazartesiydi tebriki,
O’nun sevinci bizdeki,
Bugün O’nun doğum günü…

O doğdu; «Ümmetî!» dedi,
Bizim için hep inledi,
Duâsı, kahrı önledi,
Bugün O’nun doğum günü…

«Habib» diyor, Hudâ O’na…
Salât-ı Hak, sezâ O’na…
Anam-babam fedâ O’na!..
Bugün O’nun doğum günü…

Şarâb-ı Kevser, arzumuz,
Visal, yegâne mevzumuz,
O’dur, Hudâ için rumuz,
Bugün O’nun doğum günü…

Cömertliğiyle bir deniz,
Şefâatinden isteriz,
Şükür ki ümmetindeniz,
Bugün O’nun doğum günü…

Kerem buyur şu Tâli’ye,
Velâdetin bugün diye,
Nidâ eder ahâliye;
Bugün O’nun doğum günü…

vezni: mefâilün / mefâilün