BİZLER, OSMANLI’NIN TORUNLARIYIZ!

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Bir zamanlar bir çınardı devletim,
Her konuda örnekti şu milletim…
Huzur diyârıydı bu memleketim;
Sonra baltalandı o ulu çınar,
Bu coğrafya, o gün bugündür ağlar.

Kardeşçe yaşayan onlarca millet,
Oyuna gelerek etmiş ihânet…
Sonrası felâket, zillet ve ibret;
Dört bir yanda ateş, yüreklerde kor,
Dünya ecdâdımı mumla arıyor.

Bayrağın rengine kanından katan,
Sayısız şehid var toprakta yatan…
Ancak böyle mânâ kazanır vatan;
Bu topraklar, bu dünyanın kalbidir,
Anadolu bize ana gibidir.

Bu cennet vatanın emânetçisi,
Kutlu toprakların has hizmetçisi,
İslâm dünyasının mert nöbetçisi;
Bizler, Osmanlı’nın torunlarıyız,
Hakikat yolunun kurbanlarıyız.

Bezemeli hayâyla şu genç nesli,
Kılmalı hepsini Mus‘ab nefesli,
Gönülleri fethetmeye hevesli;
Rasûl’e sevdalı neferleriz biz,
Bütün dünya için atar kalbimiz.

Çerkez’i, Arap’ı, Kürt’ü ve Lâz’ı,
Bırakmalı artık ettiği nazı,
Bir olmazsak bitmez bu ağrı, sızı;
Mü’minler ancak ve ancak kardeştir,
Yalnız kalanı hep kurtlar yemiştir.

Huzura susamış bütün yürekler,
Bizden bir uyanış, silkiniş bekler,
Anlaşıldı bugün bütün gerçekler;
Bu aziz millete ümit gerekli,
İstikbâlin nûru mâzîde saklı…

Hele bir çıkalım er meydanına,
O meydanda oluruz bir fırtına…
Kimsenin yaptığı kalmaz yanına;
Adâlet düştüğü yerden doğrulur,
Zalimlerden tek tek hesap sorulur.

Esâret zinciri kırılmalıdır,
Türk-İslâm birliği kurulmalıdır,
Ve Kızılelma’ya varılmalıdır;
İslâm’dır, îmandır ortak paydamız,
Hakk’ı yüceltmektir bizim sevdamız.

Artık ihtilâflar, kavgalar yetti,
Yekvücut olmanın şimdi tam vakti,
Bitirelim kaç asırlık hasreti;
Bizler, Osmanlı’nın torunlarıyız,
Şu mahzun ümmetin yarınlarıyız.

5 Ağustos 2015