SEN VARSIN…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Güzelliğin anlatılmaz Allâh’ım,
Sevdiğimin bakışında Sen varsın…
Rahmetine muhtaç; suçum, günahım,
Kaşlarını yıkışında Sen varsın…

Aklım ermez, nefs elinde çiğmişim,
Hüznün, derdin; gül yüzüne değmişim,
Kaderimden yana boyun eğmişim,
Gözyaşımın akışında Sen varsın…

Bu dünyaya kanma, satar dediler,
Dost sandığın, yardan atar dediler,
Nâdan sözü, kalbe batar dediler,
Garibin ah çekişinde Sen varsın…

Mest-i hayran gezer nice kulların,
Gedâsıyım o esrarlı hâllerin,
Sonu yokmuş içimdeki yolların,
Gönlümün her nakışında Sen varsın…

Taşın bile bağrı yanar aşkından,
Dağlar delik-deşik pınar aşkından,
Geceler ki kanar, kanar aşkından,
Nûrun vuslat çakışında Sen varsın…

Bilmiyorum ne olacak encâmım,
Korkulardan âzâd eyle merâmım,
Yâ İlâhî, affın olsun bayramım,
Rûhun kanat takışında Sen varsın…